İki ya da daha fazla kişinin teknolojiyi kullanarak bilgi alışverişinde bulunmasına telekomunikasyon denir.  Haberleşme teknolojisi kanalları kullanarak ve fiziksel yollarla (sinyal kabloları) ya da elektromanyetik dalgaların bir formu olarak bilgileri  iletilir. Elektrik sinyalleri buna örnek olarak verilebilir. Telekomunikasyon topluluk adı olarak isimlendirilebilir çünkü birçok farklı teknolojiyi içinde barındır.

Eski zamanlardaki iletişim ışık, dumanla haberleşme , semafor, bayrak  gibi görsel sinyaller kullanılırdı. Mesafeler arası iletişime geçişte ilk modern haberleşme de ise trompet, korna ve ıslık gibi sesli mesajlar yaygındı. Günümüz modern teknolojisinde elektriksel ve elektromanyetik dalgalar uzun mesafeler arası iletişim çok yaygın. Telgraf, telefon, network, fiber optik ve haberleşme uyduları günümüz teknolojisinde kullanılan elektriksel ve elektromanyetik dalgalara birkaç örnektir. Wireless iletişimdeki devrim 1909’da Fizik dalında Nobel ödülü alan Gglielmo Marconi’nin radyo haberleşmesi alanında öncülük ettiği gelişmelerle 20. yüzyılın ilk on yılı içerisinde başladı. Diğer kayda değer öncü icatlar ve geliştirmeler elektrik ve elektronik iletişimi alanında Charles Wheatstone, telgrafı icat eden Samuel Morse, telefonu icat eden Graham Bell, radyoyu icat eden  Lee de Forest, Edwin Armstrong,  Wladimir K. Zworykin, John Logie Baird ve televizyonu icat eden Philo Farnsworth.