Elektrik Panosu, elektriğin tesisat ya da bina ortamında bulunan sistemlere dağıtım ve iletim işlemlerinde kullanılan şalt malzemeleri ve kabloların bir arada kullanım oluşturduğu kabindir.

Elektrik Pano Montajı içinde yer alan Reaktif Elektrik sayacı, aktif elektrik sayacı , elektrik baraları, güç kontaktörleri, kondansatörler, kondansatör kontaktörler, ölçü aletleri regler, voltmetre, ampermetre, güç rölesi, kontrol rölesi, Elektrik Sigortası, elektrikle çalışan araçların kontrol ve komuta düğmeleri, sinyal lambası, ekran vb. parçalarının hepsinin aynı ortamda toplandığı ve Elektrik panosu bağlantısı yapılan bölümdür.

Bir ve çok katlı apartmanlarda küçük Elektrik Sayaç Panosu vardır. Bu panonun içerisinde merkezi otomatik kesici, sigortalar, elektrik sayaçları, merdiven otomatiği, zil trafosu vardır. Bu unsurlar binanın temel kısımlarında oluşup kalite ve kusursuzluk bakımından önemli rol oynamaktadırlar.

Elektrik Pano firmaları tarafından Elektrik Pano İmalatı özel olarak istenilen ölçülere göre düzenlenir ve oluşturulur. Elektrik Panosu fiyatları istenilen boyutlara, sac kalınlığına, sac kalitesine ve boya kalitesine göre değişim göstermektedir.